communitarianism

communitarianism
komunitarizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės filosofijos tradicija, pabrėžianti bendruomenės, bendrojo gėrio ir patriotizmo reikšmę. Komunitarai (A. MacIntyre, M. Sandel, Ch. Taylor, M. Walzer, A. Etzioni) kritikuoja liberalizmą už atomistinę ir procedūrinę visuomenės sampratą. Jų nuomone, liberalai gina svarbius politinius principus, bet klaidingai supranta jų prigimtį. Jie nemato, kad politinės laisvės, lygybės ir teisingumo principai yra susiję su bendruomenės kultūriniu tapatumu. Komunitarai atmeta liberalų instrumentinį požiūrį į dorovę ir politiką; mano, kad piliečių tapatinimasis su bendruomene yra svarbus politinio mąstymo elementas; kritiškai žiūri į liberalų politinio neutralumo siekį ir teisingumo kėlimą aukščiau gėrio. Jų nuomone, pagarba bendrajam gėriui yra svarbiausia laisvos visuomenės gyvavimo sąlyga. Kritiškai žiūri į liberaliąją asmenybės sampratą. Jų nuomone, laisvos visuomenės piliečiai savo tapatumą formuoja tam tikrų bendrų kultūrinių prasmių kontekste. atitikmenys: angl. communitarianism ryšiai: susijęs terminasliberalizmas susijęs terminasliberalizmas susijęs terminaslibertarizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Communitarianism — is an ideology that emphasizes the connection between the individual and the community. That community may be the family unit, but it can also be understood in a far wider sense of personal interaction, of geographical location, or of shared… …   Wikipedia

  • communitarianism — communitarian, communitarianism See collectivism …   Dictionary of sociology

  • Communitarianism — a group of related but distinct philosophies that began in the late 20th century, opposing aspects of liberalism and capitalism while advocating phenomena such as civil society. Not necessarily hostile to liberalism in the contemporary American… …   Mini philosophy glossary

  • communitarianism — noun see communitarian …   New Collegiate Dictionary

  • communitarianism — Political and social philosophy that emphasizes the importance of community in the functioning of political life, in the analysis and evaluation of political institutions, and in understanding human identity and well being. It was developed in… …   Universalium

  • communitarianism — noun The group of doctrines that oppose excessive individualism in favor of a more community based approach …   Wiktionary

  • communitarianism — A model of political organization that stresses ties of affection, kinship, and a sense of common purpose and tradition, as opposed to the meagre morality of contractual ties entered into between a loose conglomeration of individuals. The… …   Philosophy dictionary

  • communitarianism —    The set of beliefs associated with Amitai Etzioni, arguing that both liberal individualism and massive state interventionism have failed and that the best way forward is through individuals recognising the importance of community. As citizens …   Glossary of UK Government and Politics

  • communitarianism — n. cooperative living, manner of cooperative living in commune …   English contemporary dictionary

  • communitarianism — [kəˌmju:nɪ tɛ:rɪənɪz(ə)m] noun 1》 a system of social organization based on small self governing communities. 2》 an ideology which emphasizes the responsibility of the individual to the community and the social importance of the family unit.… …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”